Advisory Board

Tomasz Bocheński (UŁ),
Krystyna Barkowska (Daugavpils Universitāte, Łotwa),
Grażyna Borkowska (IBL PAN),
Jacek Brzozowski (UŁ),
Margreta Grigorova (St. Ciriland St. Methodius University of Veliko Turnovo, Bułgaria),
Danuta Künstler-Langner (UMK),
Roman Krzywy (UW),
Anna Legeżyńska (UAM),
Bogdan Mazan (UŁ),
Krystyna Płachcińska (UŁ),
Wiesław Pusz (UŁ),
Zofia Rejman-Pietrzykowska (UW),
Dorota Siwicka (IBL PAN),
Marie Sobotková (Univerzita Palackého v Olomouci, Republika Czeska),
Teresa Świętosławska (UŁ),
Barbara Wolska (UŁ)