Editorial team

Krystyna Pietrych (redaktor naczelna),
Maria Berkan-Jabłońska (zastępca redaktor naczelnej),
Katarzyna Badowska,
Tomasz Cieślak,
Agnieszka Kałowska (sekretarz redakcji),
Marzena Karwowska,
Monika Kaźmierczak,
Michał Kuran,
Magdalena Lachman,
Anna Mateusiak