Reviewers

2012:
Sławomir Baczewski
Maria Barłowska
Anna Czabanowska-Wróbel
Anna Kurska
Piotr Łuszczykiewicz
Paweł Próchniak

2013:
Maria Barłowska
Anna Czabanowska-Wróbel
Justyna Dąbkowska-Kujko
Tomasz Mizerkiewicz
Andrzej Niewiadomski
Magdalena Rembowska-Płuciennik
Joanna Ślósarska

2014:
Anna Czabanowska-Wróbel
Joanna Dembińska-Pawelec
Joanna Pyszny
Magdalena Rembowska-Płuciennik
Radosław Sioma
Anna Węgrzyniak