Informacje o czasopiśmie

„Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze” to rocznik Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego.

Za publikację w czasopiśmie MNiSW przyznaje 6 pkt.

Pismo jest indeksowane w bazach referencyjnych:

– CEJSH
– CEEOL
– BazHum
– Index Copernicus (wskaźnik ICV za rok 2014 – 46,83)
– Google Scholar
– Worldcat
– Slavic Humanities Index
- Arianta
- ERIH PLUS.

 

Handle: 11089/5783

ISSN: 2299-7458

e-ISSN: 2449-8386