Numery

pobrane
Proponując lekturę czwartego już numeru „Czytania Literatury”, zabieramy Państwa w podróż po krainie nie do końca odkrytej i opisanej, zmieniającej się na naszych oczach, a przez to wymykającej systematyzacjom: po krainie literatury najnowszej. W pogłębionej refleksji literaturoznawczej prezentujemy różnorodne punkty na jej mapie: od prozatorskich, przez poetyckie, po te oznaczone sygnaturą dokumentu osobistego. Wędrówkę zaczynamy zaś od terenów pisarstwa kobiecego, które w XXI wieku znalazło wiele niebanalnych, odważnych, frapujących myślowo i artystycznie, a niekiedy i bulwersujących co wrażliwszych czytelników reprezentacji.
ISSN 2299-7458
e-ISSN  2449-8386                                                                         Spis treści
Od redakcji
Repozytorium UŁ
Noty o Autorach
Okładka CL2
Oto trzeci numer „Czytania Literatury”. Oddajemy go w Państwa ręce przekonani o niezwykłej i nieprzemijającej wadze lektury, stanowiącej niezbywalnie jedną z najważniejszych praktyk kulturowych. Doświadczenie lektury ma przecież wymiar tyleż estetyczny, co egzystencjalny. Po raz kolejny, poprzez liczne teksty naszych Autorów, staramy się dotrzeć do istoty tego doświadczenia, zrozumieć jego wagę w świecie zawirowań, niepokojów i zagrożeń, w którym podważa się niekiedy sens myślenia humanistycznego.
ISSN 2299-7458
ISBN 978-837969-509-6Spis treści
Od redakcji
Repozytorium UŁ
Noty o autorach
Okładka CL2
Przed Państwem drugi numer naszego pisma. Jego tytuł – „Czytanie Literatury” – jest dla nas niezmiernie ważny. Sądzimy bowiem, że w czasach wyjątkowo trudnych i rozlicznych wyzwań, przed którymi stanęli polscy humaniści, właśnie powrót do najbardziej fundamentalnej relacji: czytelnik – tekst ma szansę przywrócić wiarę w sens akademickiego działania i myślenia. Jesteśmy też przekonani, że znaczenia utrwalone w piśmie pozostawiają nadal odbiorcę w stanie aktywności intelektualnej i duchowej, sprawiając przy tym rodzaj najwyższej estetycznej przyjemności. „Czytam, więc jestem” – to formuła prawdziwie ożywcza.
ISSN 2299-7458Spis treści
Od redakcji
CEEOL
CEJSH
Repozytorium UŁ
Noty o autorach
Okładka CL1
Oddając do Państwa rąk pierwszy numer pisma o prowokacyjnie staro-świecko brzmiącym tytule, mamy nadzieję, że to właśnie czytanie literatury — w dobie upadku czytelnictwa, zmierzchu wartości humanistycznych i kryzysu idei uniwersytetu — reaktywuje tę przestrzeń, w której budować można własną jednostkową odrębność, zawsze jednak w ścisłym związku z poczuciem przynależność do wspólnoty. Wierzymy, że „pieśń ujdzie cało”, a rozumne lektury pozwolą ocalić tożsamość zarówno indywidualną, jak i zbiorową. Aktywnie współtworząc akademicką więź czytających, chcemy poprzez literaturę kształtować nie tylko tekstowy wymiar rzeczywistości.
ISSN 2299-7458Spis treści
Od redakcji
CEEOL
CEJSH
Repozytorium UŁ
Recenzja numeru
Noty o autorach