Volumes

Okładka CL2
Volume I

ISSN 2299-7458
ISBN 978-837969-509-6

Table of content

Editorial

Download


Authors
Okładka CL2
Przed Państwem drugi numer naszego pisma. Jego tytuł – „Czytanie Literatury” – jest dla nas niezmiernie ważny. Sądzimy bowiem, że w czasach wyjątkowo trudnych i rozlicznych wyzwań, przed którymi stanęli polscy humaniści, właśnie powrót do najbardziej fundamentalnej relacji: czytelnik – tekst ma szansę przywrócić wiarę w sens akademickiego działania i myślenia. Jesteśmy też przekonani, że znaczenia utrwalone w piśmie pozostawiają nadal odbiorcę w stanie aktywności intelektualnej i duchowej, sprawiając przy tym rodzaj najwyższej estetycznej przyjemności. „Czytam, więc jestem” – to formuła prawdziwie ożywcza.
ISSN 2299-7458Spis treści
Od redakcji
CEEOL
CEJSH
Repozytorium UŁNoty o autorach
Okładka CL1
Oddając do Państwa rąk pierwszy numer pisma o prowokacyjnie staro-świecko brzmiącym tytule, mamy nadzieję, że to właśnie czytanie literatury — w dobie upadku czytelnictwa, zmierzchu wartości humanistycznych i kryzysu idei uniwersytetu — reaktywuje tę przestrzeń, w której budować można własną jednostkową odrębność, zawsze jednak w ścisłym związku z poczuciem przynależność do wspólnoty. Wierzymy, że „pieśń ujdzie cało”, a rozumne lektury pozwolą ocalić tożsamość zarówno indywidualną, jak i zbiorową. Aktywnie współtworząc akademicką więź czytających, chcemy poprzez literaturę kształtować nie tylko tekstowy wymiar rzeczywistości.
ISSN 2299-7458Spis treści
Od redakcji
CEEOL
CEJSH
Repozytorium UŁ
Recenzja numeruNoty o autorach